S. C. TO & CO.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Practising)

杜 绍 昭 会 计 师 事 务 所                                                               English   繁體中文   简体中文   31周年

 


  主页

  历史

 

  专业人才

 

  服务

 

  客户范围

 

  加入我们

 

  有用信息

 

  有用网址

 

  联络我们

 

  最新消息

会计                            审计                            税务                            公司秘书                             税务调查 / 实地审查

  联络我们

 

   杜绍昭先生 (合伙人)

  

   九龙湾办事处

   余先生 (合伙人)

   杜先生 (合伙人)

   谭先生 (合伙人)

 

   元朗办事处

   朱惠琼女士 (执行董事)

   张先生 (合伙人)

 

 

   九龙湾办事处

   电话: +(852) 2759-3313

   传真: +(852) 2759-7261

 

   元朗办事处

   电话: +(852) 2475-9131

   传真: +(852) 2479-4172

 

 

 

       电邮我们

 

 

九龙湾办事处

香港九龙湾宏开道 8 号

其士商业中心 619 室 [详细资料]

电话: +(852) 2759-3313

传真: +(852) 2759-7261  

 

元朗办事处

香港新界元朗青山道 150-160

元朗汇丰大厦 1103-1104 [详细资料] 

电话: +(852) 2475-9131

传真: +(852) 2479-4172  

 

电邮:mail@scto.com.hk

网址:http://www.scto.com.hk

下载:[公司简介]

 

2009-2020   杜 绍 昭 会 计 师 事 务 所       版 权 所 有      免 责 声 明