S. C. TO & CO.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Practising)

杜 紹 昭 會 計 師 事 務 所                                                               English   繁體中文   简体中文   34週年

 


  主頁

  歷史

 

  專業人才

 

  服務

 

  客戶範圍

 

  加入我們

 

  有用資訊

 

  有用網址

 

  聯絡我們

 

  最新消息

會計                            審計                            稅務                            公司秘書                             稅務調查 / 實地審查

  絡我們

   杜 紹 昭 會 計 師 事 務 所

 

   杜紹昭先生 (創辦人)

  

   九龍灣辦事處

   余先生 (審計總監)

   譚先生 (審計總監)

 

   元朗辦事處

   張先生 (審計總監)

   杜先生 (審計總監)

 

 

  

   朱惠琼女士 (執行董事)

 

 

 

 

 

   九龍灣辦事處

   電話:  +(852) 2759-3313

   傳真: +(852) 2759-7261

 

   元朗辦事處

   電話:  +(852) 2475-9131

   傳真: +(852) 2479-4172

 

 

 

       電郵我們

 

 

會計及簿記服務

 

審計

 

商業顧問諮詢服務

 

公司秘書服務

 

債務重組

 

債務追收

 

盡職審查

 

人力資源咨詢服務 / 員工招聘服務

 

合併及收購

 

薪金 / 強積金安排

 

編制商業用文件 (信用狀,租約等)

 

物業管理

 

成立中國公司

 

成立澳門公司 (離岸或本地公司)

 

成立台灣公司

 

標準 / 法規遵從

 

稅務服務

 

實地審查及稅務調查

 

商標註冊

 

入境簽證申請

2009-2022   杜 紹 昭 會 計 師 事 務 所       版 權 所 有      免 責 聲 明